Drone

Video eller film fra utrolige vinkler

Drone

Se det som en fugl

Schøyen Data AS kan levere foto og film fra luften. Dette gir muligheter for unike bilder eller film fra vinkler man vanskelig kan nå ellers.
Det er live bildeoverføring til bakken slik at man også kan utføre inspeksjoner av tak, takrenner og annet som er vanskelig tilgjengelig.

Vi er deklarert for Luftfartstilsynet sin drone-kategori RO1.
- Registeringsnr: NO.RPAS.1672
Vi er medlem av UAS Norway
Vi har ansvarsforsikring igjennom W. R. Berkley Insurance Norway
Våre foto/filmer kan brukes kommersielt