IT-Drift/Support

Din leverandør av datatjenester i Sarpsborg og Fredrikstad.

laptop

Schøyen Data bistår på alle områder når det gjelder IKT i bedriften. Som å levere nytt, vedlikehold av eksisterende utstyr og reparasjon av maskin- og programvare. Vi er ofte bedriftens bindeledd mot leverandør av fagsystemet. Vi har inngående innsikt i flere bransjer (se eksempler nedenfor). Sjansen for at vi har kjennskap til dine systemer og de utfordringene du kan stå ovenfor er stor.

Kundene finnes innen flere bransjer som f.eks

 • Advokat
 • Barnehage
 • Butikk
 • Byggmester
 • Dyreklinikk
 • Eiendomsmegler
 • Entrepenør
 • Hudpleie
 • Landbruk
 • Legekontor
 • Regnskap
 • Restaurant
 • Tannlegekontor
 • Transport