IT-Drift/Support

Din leverandør av IT-tjenester i Nedre glomma-regionen

laptop

Schøyen Data jobber primært med småbedrifter i Nedre Glomma. Vi bistår på alle områder når det gjelder IKT i bedriften. Alt fra levering av nytt utstyr, vedlikehold av eksisterende utstyr, reparasjon av maskinvare og software. Er ofte bedriftens bindeledd mot leverandør av fagsystemet.
Leverer også sikkerhetsløsninger som antivirus og backup.

Kundene finnes innen flere bransjer som f.eks

  • Advokater
  • Barnehager
  • Butikker
  • Byggmestere
  • Eiendomsmeglere
  • Entrepenører
  • Hudpleie
  • Landbruk
  • Legekontorer
  • Tannlegekontorer