Webdesign

Vis deg fram på nett

MariDesign_logo_firkant
logoDFM

Det er ikke alltid WordArt er veien å gå ved valg av logo…
wordart

Schøyen Data AS
tilbyr å designe eller re-designe den grafiske profilen for deres firma inkludert logo, som også kan brukes i medier som f.eks. reklame, brosjyrer, visittkort ol.

Eksempler:

  • Logo for bruk på internett (Webside/e-post signatur)
  • Logo for bruk i trykksaker (Plakater, skilt, biltrykk, reklame mm.)
  • Total grafisk profil (Logo, farger, font)
  • Andre ønsker?

Vi kan også utvikle en Profilhåndbok (Last ned eksempel her *.pdf) som bedriften kan/skal følge for synliggjøring i medier som f.eks.: Bruk av logo, farger, font, e-post signatur mm. Dette gjør at bedriftens grafiske profil fremstår som profesjonell og helhetlig til enhver tid.

Ta kontakt for en gjennomgang i dag.